Rönninge Fiske

Rönninge fiskevårdsområdesförening

Sida 2 av 2

Årsmöte 2019

Fiskestämman, föreningens årsmöte, sker tisdag 23 april kl 19:00 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 i Rönninge. Årsmöteshandlingar finns här; Årsberättelse för Rönninge FVOF 2018, ekonomisk rapport 2018 ronninge fvof och Proposition fisketavlingar.

Föreslagen dagordning
1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande

2. Dagordningens fastställande

3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare

4. Närvarolista och ev fullmakter

5. Fråga om mötet har behörigen utlysts

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018

8. Val av ordförande i föreningen

9. Val av övriga styrelseledamöter

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift för 2020. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr

13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort

14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2019. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, fre 29 aug – lör 30 aug och lör 7 sept – sön 8 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem

15. Beslut om styrelsens förslag, se bilaga om proposition om krav på anmälan för arrangörer av fisketävlingar

16. Övriga frågor

18. Stämmans avslutning

Kallelse till årsmöte tis 10 april

Välkommen till föreningens årsmöte tisdagen 10 april kl 18:30 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 i Rönninge! Här finns för nedladdning:  Ekonomisk rapport 2017 ronninge fvof, Proposition fiskekontrollavgift 2018 och arsberattelse ronninge fvof 2017. Föreslagen dagordning nedan:

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande

 2. Dagordningens fastställande

3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare

4. Närvarolista och ev fullmakter

5. Fråga om mötet har behörigen utlysts

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017

8. Godkännande av utgifts- och inkomststat för 2017

9. Val av ordförande i föreningen

10. Val av övriga styrelseledamöter

11. Val av revisorer

12. Val av valberedning

13. Fastställande av medlemsavgift för 2019. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 150 kr

14. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort

15. Beslut om omfattning av kräftfiske 2018. Styrelsen föreslår ett liknande upplägg som 2017 vilket skulle bli 24/8 kl. 18.00 – 26/8 kl. 12.00, med 5 burar per medlem

16. Beslut om styrelsens förslag, se bilaga om proposition om fiskekontrollavgift

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutning

 

Enklare medlemsavgifter och fiskekort

Nu blir det enklare att betala medlemsavgift och köpa fiskekort i föreningens vatten! Dessa kan köpas fr.o.m. nu via Ifiske. Medlemsavgiften betalas genom att köpa medlemsbevis, och fiskekort kan köpas per kalenderår eller för två dagar. Det kan dels göras på hemsidan, och dels genom deras mobiltelefonapp för Iphone och Android.

På Ifiske kan man köpa fiskekort i tusentals vatten i Sverige. Köp enkelt fiskekortet online, dygnet runt – året runt. Betala med Swish, faktura, bankdosa, SMS eller kort. Kortet skickas elektroniskt som SMS och via email. Ingen bindning eller medlemskap krävs och det tillkommer inga dolda avgifter.

På hemsidan kan man söka efter fiskevatten, se kartor, fiskerapporter. fiskeregler och läsa mer om fiskarter, metoder, mm. All information finns också tillgänglig i appen för iPhone/iPad och Android-telefoner. Man kan också lämna fiskerapporter, något som varmt uppmuntras.

 

Årets kräftfiske

Årets kräftfiske äger rum från den 25 augusti kl. 18.00 till den 27 augusti kl. 12.00. Max 5 redskap per tillfälle. Maxfångst totalt 60 kräftor. Minimimått för kräfta är 11 cm från pannspets till stjärtspets. Rapportering av antal fångade kräftor till info@ronningefiske.se är obligatorisk.

OBS! Notera att det alltså är fiske tillåtet två kvällar/nätter och att antalet redskap är färre än föregående år. God fiskelycka!

/Styrelsen

Vi har nyligen gjort ett stort arbete och uppdaterat medlemsregistret utifrån Lantmäteriets fastighetsregister. Vi saknar dock era e-postadresser. För att vi ska kunna kommunicera enkelt  med er medlemmar så vill vi att ni meddelar er e-postadress till info@ronningefiske.se. Tack!

Ny hemsida

Vi har nu uppdaterat föreningens hemsida med ny layout och nytt innehåll. Det finns dock alltid saker att förbättra – hör av er om ni hittar några fel eller saknar någon information så försöker vi åtgärda det. /Styrelsen

Nyare inlägg »

© 2023 Rönninge Fiske

Tema av Anders NorenUpp ↑