Särskilda regler gäller för kräftfiske:

  1. Kräftfiske är tillåtet endast för medlemmar i Rönninge fiskevårdsområdesförening. Mer om medlemskap hittar du här.
  2. Kräftfiske är endast tillåtet i det område som på kartan nedan är markerat med grönt.
  3. Kräftfiske får år 2024 endast ske vid tre tillfällen, fre 9 augusti-lör 10 augusti, lör 31 augusti-sön 1 september och lör 14 september-sön 15 september mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2 .  
  4. Max 5 redskap får användas per fastighet.
  5. Max 60 kräftor får behållas per fisketillfälle.
  6. Giltigt medlemskort måste medföras under fiske. Dvs medlemsbevis måste uppvisas, annat fiskekort/licens GÄLLER EJ.
  7. Minimimått för sötvattenskräfta är 11 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet.
  8. Rapportering av fångst till föreningens mejl info@ronningefiske.se alt. Facebooksidan är obligatorisk.