Vem får fiska i Rönninge?

Du får fiska om du 1) har fastighet med fiskerätt och är medlem i Rönninge fiskevårdsområdesförening eller 2) betalt  fiskekort/fiskelicens. Betald medlemsavgift, dvs medlemsbevis, utgör fiskekort för medlemmar. Observera att delvis olika regler gäller för innehavare av medlemsbevis och fiskekort. Särskilda regler gäller också för kräftfiske. Observera att om man kan bli medlem bör man köpa medlemsbevis, inte fiskekort! Fisketävlingar får bara anordnas i Rönninge fiskevårdsområde efter att skriftligt tillstånd från styrelsen har inhämtats.

Var får man fiska?

Du får fiska i Flaten och delar av Uttran och Dånviken enligt denna karta.

Om reglerna överträds

Vid överträdelse mot fiskelagen, exempelvis genom att inte ha giltigt fiskekort eller medlemsbevis, kan personen i fråga bli polisanmäld och få utrustningen beslagtagen. Vid brott mot föreningens fiskeregler kan en kontrollavgift tas ut på 2000 kr enl 31 § i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden.

Fiskeregler för medlemmar i Rönninge fiskevårdsområdesförening

 1. Medlemsbevis måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Identitet ska kunna styrkas vid kontroll. Den person som kortet står på måste delta i fisket.
 2. Sportfiske får bedrivas med ett handredskap/person: flugspö, spinnspö, drag, pimpel eller metspö.
 3. Fiske med nät och angeldon förbjudet om detta inte anmälts till info@ronningefiske.se i god tid (innan första maj), i vilket fall nät får läggas med max tre nätlängder per fastighet. Anmälan behöver göras varje år. Max 10 angeldon får användas då detta anmälts.
 4. Fiske tillåtet med båt och flytring.
 5. Trolling/dragrodd tillåtet med ett spö/person i respektive båt. (Observera maxhastighet på sjön)
 6. Kastnät och sänkhåv, med max 4 meters diameter tillåtet, för så kallat betesfångst efter mört, löja och abborre, där fisken är mindre än 20 cm.
 7. Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort/licens, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer.
 8. Fiske för försäljning och kommersiellt bruk är förbjudet
 9. Ryckfiske är förbjudet.
 10. Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maximått 75 cm = endast gädda och gös mellan 45 – 75 cm får tas upp, samt max 3 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas.
 11. Övriga fiskarter ingen begränsning.
 12. Fisk under minimåttet eller över maxmåttet, skall ALLTID släppas tillbaka oavsett skick.
 13. Visa hänsyn mot privat område och undvik att fiska från privata bryggor och tomter.
 14. Kräftfiske är förbjudet utöver den omfattning som årsmötet eller styrelsen beslutar om.

Fiskeregler för innehavare av fiskekort

 1. Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Identitet ska kunna styrkas vid kontroll. Den person som kortet står på måste delta i fisket.
 2. Sportfiske får bedrivas med ett handredskap/person: flugspö, spinnspö, drag, pimpel eller metspö.
 3. Angeldon förbjudet.
 4. Trolling och dragrodd förbjudet.
 5. Nätfiske förbjudet.
 6. Fiske för försäljning och kommersiellt bruk är förbjudet
 7. Ryckfiske är förbjudet.
 8. Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm = endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp, samt max 3 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas.
 9. Övriga fiskarter ingen begränsning.
 10. Fisk under minimåttet eller över maxmåttet, skall ALLTID släppas tillbaka oavsett skick.
 11. Visa hänsyn mot privat område och undvik att fiska från privata bryggor och tomter.
 12. Kräftfiske är förbjudet

Vad kostar det?

Medlemsavgift 1 år – 250 kr

Fiskekort 1 år – 250 kr

Fiskekort 2 dagar – 100 kr

Ungdomar under 18 år fiskar gratis

Hur betalar man?

Fiskekort köps via Ifiske .

Medlemsavgiften betalas via Ifiske genom att man köper medlemsbevis, vilket utgör fiskekort för medlemmar.