Särskilda regler gäller för kräftfiske:

  1. Kräftfiske är tillåtet endast för medlemmar i Rönninge fiskevårdsområdesförening. Mer om medlemskap hittar du här.
  2. Kräftfiske är endast tillåtet i det område som på kartan nedan är markerat med grönt.
  3. Kräftfiske får år 2022 endast ske vid två tillfällen, fre 5 aug – lör 6 aug samt lör 27 aug – sön 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2.
  4. Max 5 redskap får användas per fastighet.
  5. Max 60 kräftor får behållas per fisketillfälle.
  6. Giltigt medlemskort måste medföras under fiske. Dvs medlemsbevis måste uppvisas, annat fiskekort/licens GÄLLER EJ.
  7. Minimimått för sötvattenskräfta är 11 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet.
  8. Rapportering av fångst till föreningens mejl info@ronningefiske.se alt. Facebooksidan är obligatorisk.