Särskilda regler gäller för kräftfiske:

  1. Kräftfiske är tillåtet endast för medlemmar i Rönninge fiskevårdsområdesförening. Mer om medlemskap hittar du här.
  2. Kräftfiske är endast tillåtet i det område som på kartan nedan är markerat med grönt.
  3. Kräftfiske får endast ske från klockan 18.00 den 24 augusti till klockan 12.00 den 26 augusti 2018.
  4. Max 5 redskap får användas per fastighet.
  5. Max 60 kräftor får behållas.
  6. Giltigt medlemskort måste medföras under fiske
  7. Minimimått för sötvattenskräfta är 11 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet.
  8. Rapportering av fångst till föreningens mejl info@ronningefiske.se alt. Facebooksidan är obligatorisk.