Särskilda regler gäller för kräftfiske:

  1. Kräftfiske är tillåtet endast för medlemmar i Rönninge fiskevårdsområdesförening. Mer om medlemskap hittar du här.
  2. Kräftfiske är endast tillåtet i det område som på kartan nedan är markerat med grönt.
  3. Kräftfiske får år 2020 endast ske vid två tillfällen, lör 8 aug – sön 9 aug samt fre 28 aug – och lör 29 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2.
  4. Max 5 redskap får användas per fastighet.
  5. Max 60 kräftor får behållas per fisketillfälle.
  6. Giltigt medlemskort måste medföras under fiske
  7. Minimimått för sötvattenskräfta är 11 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet.
  8. Rapportering av fångst till föreningens mejl info@ronningefiske.se alt. Facebooksidan är obligatorisk.