Särskilda regler gäller för kräftfiske:

  1. Kräftfiske är tillåtet endast för medlemmar i Rönninge fiskevårdsområdesförening. Mer om medlemskap hittar du här.
  2. Kräftfiske är endast tillåtet i det område som på kartan nedan är markerat med grönt.
  3. Kräftfiske får år 2019 endast ske mellan kl 17 den 10 augusti till kl 10:00 den 11 augusti samt kl 17 den 30 augusti till kl 10:00 den 31 augusti..
  4. Max 5 redskap får användas per fastighet.
  5. Max 60 kräftor får behållas.
  6. Giltigt medlemskort måste medföras under fiske
  7. Minimimått för sötvattenskräfta är 11 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet.
  8. Rapportering av fångst till föreningens mejl info@ronningefiske.se alt. Facebooksidan är obligatorisk.