Du når oss enklast och snabbast per e-mail på: info@ronningefiske.se

Postadress

Rönninge Fiskevårdsområdesförening
BOX 2068
144 02 RÖNNINGE

Styrelsen 2017

Staffan Danielsson, ordförande

John Berglund

Yvonne Berglund

Christian Bernlind

Markus Ejenäs

Torbjörn Erlandsson

Peter Gollne

Johan Linderyd

Peter Nyström

Bernd Priemer

Hans Thunholm

Revisorer

Bengt Englid

Staffan Jonsson

Valberedning

Björn Hafström

Tillsynsmän

Våra fisketillsynsmän är förordnade av Länsstyrelsen  för att kontrollera att bestämmelserna om fiske efterlevs. De utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter för fisket och fiskevården i fiskelagen (1993:787), i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen samt i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (HVMFS 2011:1).

Staffan Danielsson

Peter Gollne

Björn Hafström

Kjell Karlsson

Johan Linderyd