Du når oss enklast och snabbast per e-mail på: info@ronningefiske.se

Postadress

Rönninge Fiskevårdsområdesförening
BOX 2068
144 02 RÖNNINGE

Styrelsen 2020

Staffan Danielsson, ordförande

Christian Bernlind

Torbjörn Erlandsson

Peter Gollne

Johan Linderyd

Bernd Priemer

Björn Hafström

Helena Hafström

Hans Thunholm

Revisorer

Bengt Englid

Staffan Jonsson

Valberedning

Lars-Erik Läck

Anders Lagrelius

Tillsynsmän

Våra fisketillsynsmän är förordnade av Länsstyrelsen  för att kontrollera att bestämmelserna om fiske efterlevs. De utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter för fisket och fiskevården i fiskelagen (1993:787), i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen samt i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (HVMFS 2011:1).

Staffan Danielsson

Peter Gollne

Björn Hafström

Bernd Priemer

Johan Linderyd