Rönninge fiskevårdsområdesförening värnar fiske och fiskevård bland annat genom att besluta om fiskeregler, utfärda fiskelicenser, plantera in fisk och utvärdera beståndet genom att provfiska. Du kan bli medlem i föreningen om du äger en fastighet med fiskerätt i det aktuella vattnet och betalt medlemsavgift. Info om hur du betalar medlemsavgift hittar du här.

Om du vill veta om du har en fastighet med fiskerätt kan du höra av dig till oss på info@ronningefiske.se eller till Lantmäteriet.

Fiskevårdsområdet

Rönninge fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjöarna Flaten, Dånviken och delar av Uttran och Utterkalven. Karta finns här.

 

Historik

Föreningen har anor från slutet av 1800-talet, då en fiskevårdsförening bildades inom Rönninge – Uttringe samfällighet, dvs de fastigheter som genom del i mantal hade rätt till fiske i sjön Uttran och Flaten. Enligt stadgarna skulle man redan då värna om fisket och bland annat se till att inget olovligt fiske förekom. Man hade en medlemsavgift, men fick inte sälja fiskelicenser. Idén var att man skulle kunna få en bättre ekonomi på detta sätt.

För att på laglig väg få göra detta ombildades Rönninge fiskevårdförening i början på 1990-talet till en fiskevårdsområdesförening på initiativ av Länsstyrelsen. Målet var att få ett gemensamt fiskevårdsområde för hela sjösystemet som ligger i tre olika kommuner och dessutom har områden med privat vatten. Det blev dock bara Rönninge som bildade en fiskevårdsområdesförening. Från att ha varit en intresseförening för en samfällighet blev föreningen då en juridisk person som handhar alla frågor om fisket i området. Då samfällighetens upplöstes kunde man också avyttra samfällda markbitar som gav föreningen ett bra kapital. Detta kapital har sedan använts till att underhålla fisket, till exempel genom att plantera in signalkräftor (vilket numera är förbjudet), och gösungar i Uttran, samt spegel- och gräskarp i Dånviken.

Mer information om fiske

För den som är intresserad av att fördjupa sig i fiske och fiskevård i Svenska insjöar så regleras det i Fiskelagen (1993:787) och lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Du hittar även mer info om hur fisketillsynen är organiserad hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Andra organisationer som är intressanta för vår verksamhet är Havs-och vattenmyndigheten, fiskevattenägarna och Sportfiskarna.