Rönninge fiskevårdsområdesförening

Månad: juni 2021

Kräftfiske 2021

Årsmötet 30/6 2021 beslutade att årets kräftfiske blir två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2. Max fem burar per fastighet får användas. Max 60 kräftor får behållas per tillfälle. I övrigt finns reglerna för kräftfisket här.

Kallelse till årsmöte 30 juni

Årsmötet sker 30 juni i Skönviksparkens amfiteater, nedanför Villa Skönvik kl 19:00. Vi är utomhus. Årsmöteshandlingar finns här.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort
14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2021. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det är samma omfattning (ansträngning) som 2020.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

© 2024 Rönninge Fiske

Tema av Anders NorenUpp ↑