Rönninge fiskevårdsområdesförening

Författare: Staffan Danielsson (Sida 1 av 2)

Fisketävling 2024


Rönninge fiskevårdsområdesförening inbjuder alla som har giltigt
fiskekort att under året 2024 delta i en fisketävling där det gäller att fånga den längsta spöfångade fisken på mete, spinn, haspel eller fluga under året av sex (6) arter.


Start 2024-06-01 och avslutas 2024-12-31.


Det gäller att under året att fånga och dokumentera sin Gädda, Gös,
Abborre, Brax, Mört eller Sarv genom fotografering mot en tydlig
måttdekal e.dyl. samt skicka in en tydlig bild till info@ ronningefiske. se (ta bort mellanslagen) på fisken samt i vilken del av Uttran, Dånviken eller Flaten fisken är fångad och skicka med namn, datum och fiskekortsnummer alternativt telefonnummer om du är under 18.
Går det inte att från bilden artbestämma eller läsa av måttet deltar fisken inte
i tävlingen.
Mått och bild på den för närvarande längsta fisken kommer finnas på: www.ronningefiske.se

Tänk på att hantera fångsten varsamt och ska du inte behålla fisken
sätt tillbaka fisken omedelbart.
Fiskeregler finns på hemsidan. Fiskekort köps på Ifiske.
Är du en av sex vinnare får du komma på föreningens årsmöte och
hämta ditt pris. Ett presentkort på 1000: – kronor är priset!
(Vinnare meddelas via mail/sms.)

Stämma 2024

Stämman 2024 sker 23 april kl 19 i Ersboda 4H-gård, Fruängsvägen 50 i Rönninge.

Förutom årsmöte presenteras även de vattenmiljöåtgärder som genomförts i Uttran och Flaten under 2023.

Här finns årsberättelsen.

Förslag till dagordning för årsmötet

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2023
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2025. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid tre tillfällen, fre 9 aug – lör 10 aug, lör 31 aug – sön 1 sept samt lör 14 sept– och sön 15 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med maximalt 5 burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kräftfiske 2023

Årets kräftfiske sker vid tre tillfällen med en omfattning av max fem redskap per tillfälle och en maxfångst om 60 kräftor. Minimått på 11 cm. Enbart medlemmar, med betald medlemsavgift, kan delta. De tre tillfällena är fre 11-lör 12 augusti, lör 26-sön 27 augusti och lör 16-sön 17 september mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2. Fångstrapportering obligatorisk. Övriga regler för kräftfiske finns här .

Kallelse till stämman 2023

Måndagen 24 april kl 19:00 håller föreningen årsmöte i Villa Skönvik, Rönningevägen 7. Företrädare för Salems kommun och Länsstyrelsens fiskeenhet kommer att delta i en diskussion om vattenmiljön och fiskevård. Välkommen!

Förslag till dagordning för årsmötet

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2023. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid tre tillfällen, fre 11 aug – lör 12 aug, lör 26 aug – sön 27 aug samt lör 16 sept– och sön 17 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med maximalt 5 burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kallelse till fiskestämma 26 april

Årets fiskestämma, dvs föreningens årsmöte, blir tisdagen 26/4 kl 19 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7.

Förutom förslag till dagordning så blir det även en diskussion med Länsstyrelsens expert på fiskevård om gös och kräftor. Dessutom får vi veta mer om projektet re:fisk.

Styrelsens verksamhetsberättelse kan laddas ner här. Revisionsberättelse kommer inom kort.

Föreslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det är samma omfattning (ansträngning) som 2021.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kräftfiske 2021

Årsmötet 30/6 2021 beslutade att årets kräftfiske blir två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2. Max fem burar per fastighet får användas. Max 60 kräftor får behållas per tillfälle. I övrigt finns reglerna för kräftfisket här.

« Äldre inlägg

© 2024 Rönninge Fiske

Tema av Anders NorenUpp ↑