Rönninge fiskevårdsområdesförening

Författare: Staffan Danielsson (Sida 2 av 2)

Kallelse till årsmöte 30 juni

Årsmötet sker 30 juni i Skönviksparkens amfiteater, nedanför Villa Skönvik kl 19:00. Vi är utomhus. Årsmöteshandlingar finns här.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort
14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2021. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det är samma omfattning (ansträngning) som 2020.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kräftfiske 2020

Årsmötet 15 juni beslöt att kräftfisket 2020 sker vid två tillfällen, lör 8 aug – sön 9 aug samt fre 28 aug – och lör 29 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Maximalt 60 kräftor per fisketillfälle får behållas. Giltigt medlemsbevis måste medföras, så glöm inte att betala medlemsavgiften i god tid genom att köpa medlemsbevis här. Regler för kräftfisket finns här .

Kallelse till årsmöte 15 juni

Pga pandemin hålls årsmötet i föreningen senare än normalt. Tiden blir 15 juni kl 19 och platsen utomhus i Skönviksparken, förhoppningsvis i den sk amfiteatern nedanför Villa Skönvik. Dokument inför stämman finns här: Årsberättelse för Rönninge FVOF 2019

Föreslagen dagordning
1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort
14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2020. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, lör 8 aug – sön 9 aug samt fre 28 aug – och lör 29 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kräftfiske 2019

Årsmötet beslöt att årets kräftfiske sker dels mellan kl 17 den 10 augusti till kl 10:00 den 11 augusti och dels kl 17 den 30 augusti till kl 10:00 den 31 augusti. Varje fastighet får använda max fem redskap. Övriga regler finns på sidan om kräftfiske. Rapportering av fångst är obligatoriskt, till info@ronningefiske.se. Rapporten ska innehålla antal över 11 cm, antal under 11 cm och totalt antal. Max 60 kräftor per fastighet får behållas.

Årsmöte 2019

Fiskestämman, föreningens årsmöte, sker tisdag 23 april kl 19:00 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 i Rönninge. Årsmöteshandlingar finns här; Årsberättelse för Rönninge FVOF 2018, ekonomisk rapport 2018 ronninge fvof och Proposition fisketavlingar.

Föreslagen dagordning
1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande

2. Dagordningens fastställande

3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare

4. Närvarolista och ev fullmakter

5. Fråga om mötet har behörigen utlysts

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018

8. Val av ordförande i föreningen

9. Val av övriga styrelseledamöter

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift för 2020. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr

13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort

14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2019. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, fre 29 aug – lör 30 aug och lör 7 sept – sön 8 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem

15. Beslut om styrelsens förslag, se bilaga om proposition om krav på anmälan för arrangörer av fisketävlingar

16. Övriga frågor

18. Stämmans avslutning

Kallelse till årsmöte tis 10 april

Välkommen till föreningens årsmöte tisdagen 10 april kl 18:30 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 i Rönninge! Här finns för nedladdning:  Ekonomisk rapport 2017 ronninge fvof, Proposition fiskekontrollavgift 2018 och arsberattelse ronninge fvof 2017. Föreslagen dagordning nedan:

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande

 2. Dagordningens fastställande

3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare

4. Närvarolista och ev fullmakter

5. Fråga om mötet har behörigen utlysts

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017

8. Godkännande av utgifts- och inkomststat för 2017

9. Val av ordförande i föreningen

10. Val av övriga styrelseledamöter

11. Val av revisorer

12. Val av valberedning

13. Fastställande av medlemsavgift för 2019. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 150 kr

14. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort

15. Beslut om omfattning av kräftfiske 2018. Styrelsen föreslår ett liknande upplägg som 2017 vilket skulle bli 24/8 kl. 18.00 – 26/8 kl. 12.00, med 5 burar per medlem

16. Beslut om styrelsens förslag, se bilaga om proposition om fiskekontrollavgift

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutning

 

Enklare medlemsavgifter och fiskekort

Nu blir det enklare att betala medlemsavgift och köpa fiskekort i föreningens vatten! Dessa kan köpas fr.o.m. nu via Ifiske. Medlemsavgiften betalas genom att köpa medlemsbevis, och fiskekort kan köpas per kalenderår eller för två dagar. Det kan dels göras på hemsidan, och dels genom deras mobiltelefonapp för Iphone och Android.

På Ifiske kan man köpa fiskekort i tusentals vatten i Sverige. Köp enkelt fiskekortet online, dygnet runt – året runt. Betala med Swish, faktura, bankdosa, SMS eller kort. Kortet skickas elektroniskt som SMS och via email. Ingen bindning eller medlemskap krävs och det tillkommer inga dolda avgifter.

På hemsidan kan man söka efter fiskevatten, se kartor, fiskerapporter. fiskeregler och läsa mer om fiskarter, metoder, mm. All information finns också tillgänglig i appen för iPhone/iPad och Android-telefoner. Man kan också lämna fiskerapporter, något som varmt uppmuntras.

 

Nyare inlägg »

© 2024 Rönninge Fiske

Tema av Anders NorenUpp ↑