Du når oss enklast och snabbast per e-mail på: info@ronningefiske.se

Postadress

Rönninge Fiskevårdsområdesförening
c/o Erlandsson

Uttringev 6

144 63 RÖNNINGE

Styrelsen 2024

Staffan Danielsson, ordförande

Christian Bernlind

Torbjörn Erlandsson

Peter Gollne

Johan Linderyd

Bernd Priemer

Björn Hafström

Helena Hafström

Revisorer

Bengt Englid

Staffan Jonsson

Valberedning

Vakant

Tillsynspersoner

Våra fisketillsynspersoner är förordnade av Länsstyrelsen  för att kontrollera att bestämmelserna om fiske efterlevs. De utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter för fisket och fiskevården i fiskelagen (1993:787), i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen samt i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (HVMFS 2011:1).

Staffan Danielsson

Peter Gollne

Björn Hafström

Bernd Priemer

Helena Hafström

Johan Linderyd