Rönninge Fiske

Rönninge fiskevårdsområdesförening

Kräftfiske 2023

Årets kräftfiske sker vid tre tillfällen med en omfattning av max fem redskap per tillfälle och en maxfångst om 60 kräftor. Minimått på 11 cm. Enbart medlemmar, med betald medlemsavgift, kan delta. De tre tillfällena är fre 11-lör 12 augusti, lör 26-sön 27 augusti och lör 16-sön 17 september mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2. Fångstrapportering obligatorisk. Övriga regler för kräftfiske finns här .

Kallelse till stämman 2023

Måndagen 24 april kl 19:00 håller föreningen årsmöte i Villa Skönvik, Rönningevägen 7. Företrädare för Salems kommun och Länsstyrelsens fiskeenhet kommer att delta i en diskussion om vattenmiljön och fiskevård. Välkommen!

Förslag till dagordning för årsmötet

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2023. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid tre tillfällen, fre 11 aug – lör 12 aug, lör 26 aug – sön 27 aug samt lör 16 sept– och sön 17 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med maximalt 5 burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kallelse till fiskestämma 26 april

Årets fiskestämma, dvs föreningens årsmöte, blir tisdagen 26/4 kl 19 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7.

Förutom förslag till dagordning så blir det även en diskussion med Länsstyrelsens expert på fiskevård om gös och kräftor. Dessutom får vi veta mer om projektet re:fisk.

Styrelsens verksamhetsberättelse kan laddas ner här. Revisionsberättelse kommer inom kort.

Föreslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det är samma omfattning (ansträngning) som 2021.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kräftfiske 2021

Årsmötet 30/6 2021 beslutade att årets kräftfiske blir två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2. Max fem burar per fastighet får användas. Max 60 kräftor får behållas per tillfälle. I övrigt finns reglerna för kräftfisket här.

Kallelse till årsmöte 30 juni

Årsmötet sker 30 juni i Skönviksparkens amfiteater, nedanför Villa Skönvik kl 19:00. Vi är utomhus. Årsmöteshandlingar finns här.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort
14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2021. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det är samma omfattning (ansträngning) som 2020.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Kräftfiske 2020

Årsmötet 15 juni beslöt att kräftfisket 2020 sker vid två tillfällen, lör 8 aug – sön 9 aug samt fre 28 aug – och lör 29 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Maximalt 60 kräftor per fisketillfälle får behållas. Giltigt medlemsbevis måste medföras, så glöm inte att betala medlemsavgiften i god tid genom att köpa medlemsbevis här. Regler för kräftfisket finns här .

Kallelse till årsmöte 15 juni

Pga pandemin hålls årsmötet i föreningen senare än normalt. Tiden blir 15 juni kl 19 och platsen utomhus i Skönviksparken, förhoppningsvis i den sk amfiteatern nedanför Villa Skönvik. Dokument inför stämman finns här: Årsberättelse för Rönninge FVOF 2019

Föreslagen dagordning
1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort
14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2020. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, lör 8 aug – sön 9 aug samt fre 28 aug – och lör 29 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

« Äldre inlägg

© 2024 Rönninge Fiske

Tema av Anders NorenUpp ↑