I slutet av 1800-talet bildades en fiskevårdsförening inom Rönninge – Uttringe samfällighet, dvs de fastigheter som genom del i mantal hade rätt till fiske i sjön Uttran och Flaten. Enligt stadgarna skulle man värna om fisket och bland annat se till att inget olovligt fiske förekom.

Man hade en medlemsavgift, men fick inte sälja fiskelicenser framkom under sent 1900-tal. För att på laglig väg få göra detta ombildades Rönninge fiskevårdförening i början på 1990-talet till en fiskevårdsområdesförening på initiativ av Länsstyrelsen. Målet var att få ett gemensamt fiskevårdsområde för hela sjösystemet som ligger i tre olika kommuner och dessutom har områden med privat vatten. Det blev dock Rönninge som bildade en fiskevårdsområdesförening.

Varje år i april fiskar vi gädda.

Från att ha varit en intresseförening för en samfällighet blev föreningen en juridisk person som handhar alla frågor om fisket i området. Uppgiften är fortsatt att värna fisket med regler som till exempel begränsning av kräftfisket som är förbehållet medlemmar i föreningen.

Idén var att man skulle kunna få en bättre ekonomi på detta sätt. Då samfällighetens upplöstes kunde man också avyttra samfällda markbitar som gav föreningen att bra kapital.

På sommaren fiskar vi kräftor

Detta kapital har sedan använts till att underhålla fisket: Så ha man efter kräftpesten kunnat inplantera signalkräftor och man har har under tre år satt ut gösungar i stort antal i Uttran. Dessutom har man i Dånviken inplanterat spegel- och gräskarp, och det ska bli intressant att följa resultatet av detta.